Algemene info duikschool

Beoordeel dit item
(4 stemmen)

Zwembadtraining

De trainingen vinden plaats in het Wieliingenbad, Graaf Jansdijk 18, Wenduine, elke donderdagavond van 19.15u tot 20.30u.

Bij examens kunnen de trainingen veranderen, daar wordt melding van gemaakt in het clubhuis of op de trainingen.

Teneinde de lessen te laten vlotten verzoeken wij iedereen om stipt aanwezig te zijn. Toegang tot het zwembad mag enkel na toelating van het schoolhoofd of de aangestelde zwembadverantwoordelijke. 


Clubhuis

Ons clubhuis is gelegen in Klemskerke Clemensstraat 8, wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals de theorielessen, vergaderingen, gezellige bijeenkomsten, feestjes en het onontbeerlijke contact na de trainingen.

De exploitatie is totaal in eigen beheer en staat onder de leiding van de clubhuisverantwoordelijke.

Het openhouden van het clubhuis na de trainingen gebeurt door de clubleden op vrijwillige basis.

Wie bereid is mee te werken kan zich aanmelden bij de clubhuisverantwoordelijke. Alle hulp wordt op prijs gesteld.


Verzekering

Indien je lidgeld bij onze club is betaald en een geldig doktersattest aan de secretaris werd bezorgd, wordt jouw lidmaatschap bij Nelos bevestigd. Voor duikongevallen ben je via hen verzekerd.

Belangrijk om weten : bij een ongeval met een schade aan de sportaccommodatie moet de  familiale verzekering worden aangesproken van de veroorzaker van het ongeval. De franchise wordt ten laste gelegd van deze persoon.


Lidgeld

Het lidgeld wordt bepaald door de Raad van Bestuur, in de functie van de begroting. Het lidgeld wordt als volgt besteed :

 • Bijdrage aan Nelos bevat o.a.:
  • Verzekeringspremie.
  • Tweemaandelijks informatieblad "Hippocampus"
 • Clubbijdrage, bevat o.a.:
  • Werkingsgeld voor duikclub en - school.
  • Toegang tot het zwembad op de trainingsavonden.
  • Gebruik van materiaal tijdens de trainingen voor initiaties en beginners.
  • Mogelijkheid tot gebruik van duikmateriaal voor beginnende duikers.
  • Toegang tot het besloten gedeelte van de website.
  • Elektronische nieuwsbrief.

Voor leden van een zelfde gezin wordt vanaf het 2e clublid een vermindering toegestaan.

Wie lid is van een andere club en daar de Nelos bijdrage betaalt, moet bij Coral als tweede lid enkel de clubbijdrage Coral betalen (zie 2e leden).

Het is in ieders belang het lidgeld tijdig te betalen en de medische strook binnen te brengen. Bij nalatigheid ben je immers niet verzekerd.

 

Lidgeld 2020

   

1 lid

135 €

2 leden van hetzelfde gezin

240 €

3 leden van hetzelfde gezin

345 €

   

2e Leden (verzekerd via 1e club)

80 €

Steunende lid (mag niet in het zwembad)

Minimum 35 €

Het bedrag van het lidgeld voor de inschrijvingen vanaf september 2020 is te bevragen bij het bestuur.


Inschrijvingen

Ieder kandidaat - lid mag drie gratis initiatielessen volgen. Elke initiatieles wordt in een daarvoor bestemd registerboek ingeschreven. Om aan verdere trainingen deel te nemen is lidmaatschap noodzakelijk en moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 1. Invullen en binnenbrengen van persoonlijke fiche.
 2. Afgeven van een pasfoto.
 3. Afgeven van het medische strookje
 4. Betalen van het lidgeld op rekeningnr. BE10 9791 4728 4704.
  Op naam van VZW CORAL, Clemensstraat 8,B-8420 De Haan.

Elk jaar wordt opnieuw ingeschreven tussen 1 en 31 januari en moeten volgende formaliteiten vervuld worden aan het secretariaat van de club:

 1. Binnenbrengen van het duikboekje.
 2. Binnenbrengen van een vernieuwd medisch strookje.
 3. Betalen van het lidgeld op nr. BE10 9791 4728 4704.

Het secretariaat is bereikbaar :

 • In het zwembad voor de trainingen.
 • Na de trainingen in het clubhuis.
 • Bij dringende gevallen op zijn/haar privé - adres.

Medische onderzoeken

Elk nieuw lid moet een volledig medisch onderzoek ondergaan, bij voorkeur bij een arts aangesloten bij de medische commissie NELOS.

Voor West – Vlaanderen zijn deze artsen :

 • Gallant Filip, Knaagreepstraat 14, 8690 Moorslede, 051 77 14 13
 • Van Bogaert Herman, Princes Elisabethlaan 28, 8450 Bredene, 059 32 16 25

Alle medische dossiers worden door de leden of de dokter bijgehouden. Het duikboekje moet afgestempeld worden door de onderzoekende arts.

Elk jaar moet het geneeskundig onderzoek hernieuwd worden voor 15 januari zodat de geldigheidsperiode van het geneeskundig onderzoek gelijk loopt met de verzekeringsperiode.

De verplichte medische onderzoeken zijn:

 • Algemeen onderzoek.
 • E.K.G. (cyclo - ergometrie): is verplicht vanaf de leeftijd van 45 jaar en moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Brevetten + homologatiegeld

Gedurende de opleiding maakt u kennis met de verschillende brevetten die verworven kunnen worden in functie van kennis, conditie, ervaring,... Alle brevetten en afgelegde proeven worden ingeschreven op de brevettenkaart die je kan bekomen bij de boetiekverantwoordelijke. De volledig ingevulde kaart moet na ondertekening door het schoolhoofd binnengebracht worden op het secretariaat. Het secretariaat zorgt voor verzending ter homologatie. De kosten voor deze homologatie worden gestort op het rekeningnummer van de club : BE10 9791 4728 4704.

De verworven brevetten zijn internationaal erkend.

 

Homologatiegeld 2020

1* Duiker

125,00 €

2* Duiker

65,00 €

3* Duiker

50,00 €

4* Duiker

45,00 €

Assistent Instructeur

45,00 €

Basis Nitrox Duiker

50,00 €

Gevorderde Nitrox Duiker

70,00 €


Commissies

Om de goede werking van onze club te garanderen heeft Coral de volgende commissies in het leven geroepen:

1. Commissie Duikonderricht (ComDo)

 • Staat in voor de organisatie van duikopleidingen
 • Organiseert alle duikgerelateerde activiteiten
 • Verzorgt de lessen EHBO die verplicht te volgen zijn
 • Organiseert activiteiten in het kader van OnderWaterTechnieken

2. Commissie Foto & Film.

 • Groepeert iedereen die zich voor onderwaterfotografie en film interesseert.
 • Organiseert activiteiten in het kader van foto en film

3. Commissie Biologie.

 • Groepeert iedereen die zich voor onderwaterbiologie interesseert en brengt verslag uit van de nationale activiteiten in dit verband.

4. Commissie Sport.

 • Staat in voor het organiseren van allerhande niet duikgerelatieerde sportactiviteiten.

5. Commissie Feestcomité.

 • Iedereen die een feestje of andere activiteit binnen de club wil organiseren, dient hiervoor contact op te nemen met de feestverantwoordelijke.

6. Commissie Boetiek.

 • De boetiek is open na de trainingen en bevindt zich in het clubhuis.
 • Je kunt er de nodige cursussen, duikboekjes, logboekjes, duiktabellen, enz… kopen. Alle informatie is te verkrijgen bij de boetiekverantwoordelijke.

 7. Commissie Clubhuisbeheer.

 •  Staat in voor het in orde houden van de accommodatie.

8. Commissie Website en Facebook pagina.

 • Reportages in verband met onze sport .
 • Aankondiging activiteiten

9. Commissie Materiaalbeheer.
 
De club bezit duikflessen, ontspanners, jackets en basis duikmateriaal.

Het zwembadmateriaal :

Iedereen heeft recht op 3 initiatielessen in het zwembad waarbij materiaal van de club kan worden gebruikt.

Wanneer men het 1* brevet heeft behaald wordt  verwacht dat men zijn eigen basismateriaal aankoopt voor de volgende trainingen. Dit omvat : duikbril, vinnen, geplastificeerd lood + gordel en een snorkel.
Tijdens de trainingen in het zwembad worden wel flessen en ontspanners van de club gebruikt.
Al het ontleende materiaal dient na gebruik zorgvuldig uitgespoeld en op zijn plaats teruggelegd te worden in de daarvoor voorziene duikkar.
Defecten worden gemeld aan de materiaalmeester zodat deze kunnen worden hersteld.

Het Openwaterduikmateriaal :

 • De club beschikt  over 5 complete pakketten bestaande uit:
 • een gevulde duikfles
 • jacket
 • ontspanner
 • octopus
 • kompas
 • manometer
 • lood

Deze worden uitsluitend ter beschikking gesteld om openwaterduiken uit te voeren,  ze zijn bestemd voor de beginnende duiker en worden voor de eerste 5 duiken gratis aangeboden.
Daarna dient er een vergoeding te worden betaald.
Wanneer overgegaan wordt tot het huren van een duikpakket, dient de kandidaat zich aan te bieden bij de materiaalmeester.
Om alle misverstanden en discussies te vermijden, toont de kandidaat hierbij zijn logboekje met het aantal uitgevoerde duiken.

Prijzen:

1* duiker jacket 5 euro / dag
  ontspanner 5 euro / dag
  duikfles 5 euro / dag
  duikfles, ontspanner, lood, jacket 50 euro / maand (max. 1 maand)
  duikfles, ontspanner, lood, jacket 15 euro / week (van donderdag tot donderdag)
  Ontlenen per stuk 20 euro / maand
2* duiker jacket 7 euro / dag
  ontspanner 7 euro / dag
  duikfles 7 euro / dag
  duikfles, ontspanner, lood, jacket 70 euro / maand (max. 1 maand)
  duikfles, ontspanner, lood, jacket 21 euro / week (van donderdag tot donderdag)
  Ontlenen per stuk 30 euro / maand


Vanaf het brevet 2* duiker wordt verwacht dat de kandidaat zijn eigen duikmateriaal aankoopt.

Voorwaarden en regels

 • De periode van huur kan verlengd worden mits afspraak met en betaling bij de materiaalmeester.
 • Aanvragen voor het lenen van duikmateriaal dienen tijdig te gebeuren bij de materiaalmeester en het materiaal kan enkel op donderdagen na de training afgehaald worden in het clubhuis.
 • Het geleende materiaal moet ten laatste binnengebracht worden op de eerst volgende trainingsavond na de periode van huur.
 • Het gehuurde materiaal dient GESPOELD en GEDROOGD teruggebracht te worden.
 • Ontleende duikflessen dienen ALTIJD VOLLEDIG GEVULD teruggebracht te worden.
 • Bij verlies of beschadiging wordt ¾ van de aankoopprijs aan de huurder aangerekend.
 • Duikschool Coral is NIET verantwoordelijk voor het gebruik van ontleende materialen en het eventuele gevolg ervan.
BE10 9791 4728 4
Lees 21279 keer Laatst aangepast op zondag, 05 januari 2020 10:37

Copyright © 2013 - 2021 Duikschool Coral - De Haan. Alle rechten voorbehouden.